Léčebna Dlouhodobě Nemocných
Opočno


Je příspěvková organizace KÚ Královehradeckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Na základě Zřizovací listiny poskytuje ústavní odbornou, ošetřovatelskou, rehabilitační a léčebnou péči.


Hospodaří s finančními prostředky ze zdravotního pojištění, finančními prostředky z rozpočtu zřizovatele a dary fyzických a právnických osob.


Lůžka

Léčebna disponuje 52 lůžky. Ta jsou rozmístěna ve dvou podlažích, na každém je lůžková stanice s 2 pokoji s 5 lůžky a 4 pokoji se 4 lůžky.

Vybavení:
keyboard_arrow_rightVlastní lokální osvětlení
keyboard_arrow_rightStolek s jídelní částí
keyboard_arrow_rightSignalizace ( umístěná i na WC a koupelnách )
keyboard_arrow_rightWi-Fi síť
keyboard_arrow_rightTelevize ( jedna na pokoj )

Zaměstnanci

Provoz zajišťuje 37 zaměstnanců, z toho 33 zdravotnických pracovníků, 3 pracovníci HTS a 1 pracovník dělnické profese

 Primář a Ředitel MUDr. Josef Fajstauer
 Lékař oddělení MUDr. Margaréta Musilová
 Vrchní sestra Bc. Veronika Svobodová
 Staniční sestra 1. Poschodí Lenka Štěpánová
 Staniční sestra 2. Poschodí Jitka Hynková
 Primář a Ředitel MUDr. Josef Fajstauer
 Lékař oddělení MUDr. Margaréta Musilová
 Vrchní sestra Bc. Veronika Svobodová
 Staniční sestra 1. Poschodí Lenka Štěpánová
 Staniční sestra 2. Poschodí Jitka Hynková

příjem nemocných

Nemocní jsou přijímáni v souladu s Metodickým opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR o následné lůžkové péči na základě:

keyboard_arrow_rightKonzultace lékaře LDN s lékařem akutní lůžkové péče ( nemocnice )
keyboard_arrow_rightKonzultace lékaře LDN s praktickým lékařem pro dospělé
keyboard_arrow_rightKonzultace lékaře LDN s lékařem jiné následné péče

Informace pacientům

search

keyboard_arrow_downPři nástupu

K přijetí do naší LDN budete potřebovat:

keyboard_arrow_rightObčanský průkaz keyboard_arrow_rightPrůkaz zdravotní pojišťovny keyboard_arrow_rightDoporučení k hospitalizaci od vašeho ošetřujícího lékaře nebo předkladovou zprávu keyboard_arrow_rightPotvrzení o pracovní neschopnosti (pokud bylo vystaveno)

keyboard_arrow_downVybavení pro hospitalizaci

Na dobu hospitalizace si s sebou vezměte toaletní a osobní potřeby

keyboard_arrow_rightRučník, žínku, hřeben, tekuté mýdlo, šampon keyboard_arrow_rightZubní kartáček, pastu, tablety na zubní náhradu, příp. lepidlo na zubní náhradu keyboard_arrow_rightPapírové kapesníky, příp. vlhčené ubrousky keyboard_arrow_rightŽupan, domácí obuv s pevnou patou, ponožky keyboard_arrow_rightKompenzační pomůcky (brýle, naslouchátka, hole) keyboard_arrow_rightPro muže holící potřeby

keyboard_arrow_downOdevzdávání oděvů

Oděv a prádlo odevzdejte při přijetí sestře, která zajistí jejich uložení, nebo je ponechte svému doprovodu. V LDN lze používat vlastní čisté osobní prádlo jen za předpokladu, že Vaši příbuzní zajistí jeho častou výměnu.

keyboard_arrow_downCenné věci a šperky

Cenné věci, platební karty, šperky, finanční hotovost, doporučujeme nechat doma. Pokud je máte při příjmu, můžete je uložit v kanceláři do depozita. Za neodložené věci do depozitu nenese LDN zodpovědnost. Dle Vašich potřeb Vám může být z Vašeho depozitu vydána hotovost, o kterou si požádáte, ale na vlastní odpovědnost.

keyboard_arrow_downPoužití televize a rádia

Každý pokoj je vybaven televizním přijímačem. Použití rádia je možné s použitím vlastního spotřebiče na baterie. Provoz musí být vždy po dohodě s ostatními pacienty na pokoji. Velmi praktické je používání sluchátek na rádio.

keyboard_arrow_downPřijetí na oddělení

Po přijímacích formalitách Vám bude přiděleno lůžko a budete informován(a), kdo je Vaším ošetřujícím lékařem, od kterého budete dostávat informace o Vašem zdravotním stavu a léčebných postupech. Máte nárok na vypovídající, úplné informace. Pokud je chcete sdílet se svými blízkými, při příjmu nahlásíte jména svých rodinných příslušníků nebo přátel či jinak Vám blízkých osob, která budou uvedena v informovaném souhlasu. Potom pouze těmto osobám můžeme podávat informace o Vás, nikomu jinému.


Své zdravotní potíže a dotazy hlaste ošetřujícímu lékaři (vhodný čas je při lékařské vizitě) a v případě potřeby zdravotním sestrám, které neprodleně informují službu konajícího lékaře.


Sociální situaci pacientů LDN pomáhá řešit sociální pracovnice.


Lékař oddělení podává telefonické informace osobám uvedeným v informovaném souhlasu ve všední dny od 13 do 14 hodin.

keyboard_arrow_downLéky

Během hospitalizace nesmíte užívat žádné své léky bez vědomí ošetřovatelského personálu nebo lékaře. Léky, které máte u sebe odevzdejte při přijetí ošetřující sestře. Budou Vám vráceny při propuštění. Během hospitalizace Vám léky předepisuje ošetřující lékař.


Veškeré naordinované léky budete dostávat od zdravotních sester v přesné dávce a v přesný čas dle ordinace lékaře.

keyboard_arrow_downStrava a dieta

Dodržujte ve vlastním zájmu dietní doporučení, strava je součástí Vaší léčby. Druh léčebné diety určuje ošetřující lékař. Nezkonzumované zbytky jídel nesmí zůstavat na pokoji ani v nočním stolku. Se souhlasem ošetřujícího personálu si můžete dát přinést na oddělení nealkoholické nápoje, ovoce, kompoty apod. Přinesené potraviny lze uložit v chladničce pro pacienty. Potraviny musí být označené jménem pacienta. Obsah chladničky je pravidelně kontrolován ošetřovatelským personálem a potraviny s prošlou expirační dobou jsou likvidovány. Potraviny, které nejsou označeny datem spotřeby je povoleno uchovávat pouze po dobu 24 hodin od přinesení.


Pacientům je strava podávána na pokoji.

keyboard_arrow_downDenní režim

Pacientům chceme poskytnout co nejvíce pohodlí, proto je budíme až v 6:30 hodin. Aby mohla být zajištěna kvalitní péče, je nutné na odděleních dodržovat režim dne. Dodržujeme POLEDNÍ (12:00 - 13:00) a NOČNÍ (od 22:00) klid. Chovejte se ohleduplně a nerušte se navzájem. Respektujte pokyny a upozornění ošetřovatelského personálu

keyboard_arrow_downInformace pozůstalým

Vážení pozůstalí,

je nám velice líto, že ztrácíte svého blízkého. Chtěli bychom Vám ulehčit tyto dny, proto Vám nabízíme stručný návod, jak postupovat při vyřizování náležitostí spojených s úmrtím blízké osoby.


Dostavte se na LDN a ošetřující lékař, staniční sestra nebo sestra ve službě vám podá potřebné informace. Podle předpisů o úmrtí je nutné, aby v rozmezí 48 až 96 hodin od úmrtí bylo zahájeno jednání o zajištění pohřbu byla a kontaktována vybraná firma zajišťující pohřby.


Osobní věci zemřelé(-ho) Vám budou vydány proti podpisu po předložení občanského průkazu. Většinou se jedná o osobu blízkou nebo osobu zajišťující pohřeb. Obdržíte předměty osobní potřeby, oblečení, klíče, aj. věci osobní potřeby a finanční hotovost, kterou měl zemřelý u sebe a která nebyla uložena na depozitním účtu. Občanský průkaz a kartu pojišťovny odevzdá LDN příslušným úřadům.


Finanční hotovost nebo jiné cennosti, které byly převzaty do zvláštní úschovy, se stávají součástí pozůstalosti. Tyto věci jsou uloženy v trezoru nemocnice a peněžní prostředky na depozitním účtu u banky. Vše bude řádně přihlášeno do dědického řízení na příslušný soud podle místní příslušnosti. Soud pověří projednáním dědictví notáře, který pozůstalým zašle výzvu k projednání dědictví se všemi potřebnými informacemi, dědictví projedná a předloží k rozhodnutí soudu. V rozhodnutí soudu je uveden dědic, kterému mají být vydány věci uložené v trezoru nemocnice a peníze uložené na depozitu. Na základě předložení pravomocného rozhodnutí soudu bude vše vydáno dědici.


Pohřeb Vám zajistí kterákoliv pohřební služba. Služby pohřebního ústavu jsou komplexní – od tištění parte, smuteční květinové výzdoby, až po typ obřadu dle přání příbuzných.


Úmrtní list se vystavuje na matrice (podle místa úmrtí) a zpravidla do jednoho měsíce je vyhotoven. Úmrtní list se vydává jen přímému příbuznému nebo se posílá poštou.

upozornění

V nočních stolcích není povoleno uschovávat potraviny, které podléhají zkáze. V celé LDN platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, přechovávání zbraní a hořlavých nebo jinak nebezpečných látek. Pacient je povinen se v odůvodněných případech podrobit na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře vyšetření, zda je či není pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek.

Hospodaření LDN

Hospodaření s finančními prostředky ze zdravotního pojištění, finančními prostředky z rozpočtu zřizovatele a dary fyzických a právnických osob.

{{item.name}}
get_app
Kontakt ikona Kontakt ikona

Kontakty

room Adresa

Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno,


Nádražní 521, 517 73 Opočno

Mapa
schedule Návštěvní hodiny

Po-Pá 14 - 16 hodin

So-Ne, svátek 13 - 16 hodin

edit_note Objednávání pacientů

702 242 329file_copy

local_phone Telefon

Inspekční pokoj 1. poschodí

702 021 467file_copy

Inspekční pokoj 2. poschodí

702 021 468file_copy

Vrchní sestra

702 021 466file_copy

Lékař oddělení

601 090 604file_copy

Ředitel / Primář

702 242 329file_copy

Sociální pracovnice

720 947 662file_copy
alternate_emailE-Mail

info@ldnopocno.czfile_copy