Léčebna Dlouhodobě Nemocných
Opočno


Je příspěvková organizace KÚ Královehradeckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Na základě zřizovací listiny poskytuje ústavní odbornou, ošetřovatelskou, rehabilitační a léčebnou péči.


Hospodaří s finančními prostředky ze zdravotního pojištění, finančními prostředky z rozpočtu zřizovatele a dary fyzických a právnických osob.


Lůžka

Léčebna disponuje 52 lůžky. Ta jsou rozmístěna ve dvou podlažích, na každém je lůžková stanice s 2 pokoji s 5 lůžky a 4 pokoji se 4 lůžky.

Vybavení:
keyboard_arrow_rightVlastní lokální osvětlení
keyboard_arrow_rightStolek s jídelní částí
keyboard_arrow_rightSignalizace ( umístěná i na WC a koupelnách )
keyboard_arrow_rightWi-Fi síť
keyboard_arrow_rightTelevize ( jedna na pokoj )

Zaměstnanci

Provoz zajišťuje 37 zaměstnanců, z toho 33 zdravotnických pracovníků, 3 pracovníci HTS a 1 pracovník dělnické profese

 Primář a Ředitel MUDr. Josef Fajstauer
 Lékař oddělení MUDr. Margaréta Musilová
 Vrchní sestra Bc. Veronika Svobodová
 Staniční sestra 1. Poschodí Lenka Štěpánková
 Staniční sestra 2. Poschodí Jitka Hynková
 Primář a Ředitel MUDr. Josef Fajstauer
 Lékař oddělení MUDr. Margaréta Musilová
 Vrchní sestra Bc. Veronika Svobodová
 Staniční sestra 1. Poschodí Lenka Štěpánková
 Staniční sestra 2. Poschodí Jitka Hynková

příjem nemocných

Nemocní jsou přijímáni v souladu s Metodickým opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR o následné lůžkové péči na základě:

keyboard_arrow_rightKonsultace lékaře LDN s lékařem akutní lůžkové péče ( nemocnice )
keyboard_arrow_rightKonsultace lékaře LDN s praktickým lékařem pro dospělé
keyboard_arrow_rightKonsultace lékaře LDN s lékařem jiné následné péče

Informace pacientům

search

keyboard_arrow_downPři nástupu

K přijetí do naší LDN budete potřebovat:

keyboard_arrow_rightObčanský průkaz keyboard_arrow_rightPrůkaz zdravotní pojišťovny keyboard_arrow_rightDoporučení k hospitalizaci od Vašeho ošetřujícího lékaře nebo předkladovou zprávu keyboard_arrow_rightPotvrzení o pracovní neschopnosti ( pokud bylo vystaveno )

keyboard_arrow_downVybavení pro hospitalizaci

Na dobu hospitalizace si s sebou vezměte toaletní a osobní potřeby

keyboard_arrow_rightRučník, žínku, hřeben, tekuté mýdlo, šampon keyboard_arrow_rightZubní kartáček, pastu, tablety na zubní náhradu, příp. lepidlo na zubní náhradu keyboard_arrow_rightPapírové kapesníky, příp. vlhčené ubrousky keyboard_arrow_rightŽupan, domácí obuv s pevnou patou, ponožky keyboard_arrow_rightKompenzační pomůcky ( brýle, naslouchátka, hole ) keyboard_arrow_rightPro muže holící potřeby

keyboard_arrow_downOdevzdávání oděvů

Oděv a prádlo odevzdejte při přijetí sestře, která zajistí jejich uložení, nebo je ponechte svému doprovodu. V LDN lze používat vlastní čisté osobní prádlo jen za předpokladu, že Vaši příbuzní zajistí jeho častou výměnu.

keyboard_arrow_downCenné věci a šperky

Cenné věci, platební karty, šperky, finanční hotovost, doporučujeme nechat doma. Pokud je máte při příjmu, můžete je uložit v kanceláři do depozita. Za neodložené věci do depozitu nenese LDN zodpovědnost. Dle Vašich potřeb Vám může býz z Vašeho depozitu vydána hotovost, o kterou si požádáte, ale na vlastní riziko.

keyboard_arrow_downPoužití televize a rádia

Každý pokoj je vybaven televizním přijímačem. Použití rádia je možné s použitím vlastního spotřebiče na baterie. Provoz musí být vždy po dohodě s ostatními pacienty na pokoji. Velmi praktické je používání sluchátek na rádio.

keyboard_arrow_downPřijetí na oddělení

Po přijímacích formalitách Vám bude přiděleno lůžko a budete informován/a, kdo je Vaším ošetřujícím lékařem, od kterého budete dostávat informace o aktuálním zdravotním stavu a léčebných postupech. Máte nárok na vypovídající, úplné informace. Pokud je chcete sdílet se svými blízkými, při příjmu nahlásíte jména svých rodinných příslušníků nebo přátel či jinak Vám blízkých osob, která budou uvedena v INFORMOVANÉN SOUHLASU. Potom pouze těmto osobám můžeme podávat informace o Vás, nikomu jinému.


Své zdravotní potíže a dotazy hlaste ošetřujícímu lékaři ( vhodný čas je při lékařské vizitě ) nebo kdykoliv v případě potřeby zdravotním sestrám, které neprodleně informují službu konajícího lékaře.


Sociální situaci pacientů LDN pomáhá řešit sociální pracovnice.

keyboard_arrow_downLéky

Během hospitalizace nesmíte užívat žádné své léky bez vědomí ošetřovatelského personálu nebo lékaře. Léky, které máte u sebe odevzdejte při přijetí ošetřující sestře. Budou Vám vráceny při propuštění. Během hospitalizace Vám léky předepisuje ošetřující lékař.


Veškeré naordinované léky budete dostávat od zdravotních sester v přesné dávce a v přesný čas dle ordinace lékaře.

keyboard_arrow_downStrava a dieta

Dodržujte ve vlastním zájmu dietní doporučení, strava je součástí Vaší léčby. Druh léčebné diety určuje ošetřující lékař. Nezkonzumované zbytky jídel nesmí zůstavat na pokoji ani v nočním stolku. Se souhlasem ošetřujícího personálu si můžete dát přinést na oddělení nealkoholické nápoje, ovoce, kompoty apod. Přinesené potraviny lze uložit v chladničce pro pacienty. Potraviny musí být označené jménem pacienta. Obsah chladničky je pravidelně kontrolován ošetřovatelským personálem a potraviny s prošlou expirační dobou jsou likvidovány. Potraviny, které nejsou označeny datem spotřeby je povoleno uchovávat pouze po dobu 24 hodin od přinesení.


Pacientům je strava podávána na pokoji. Zbytky jídel nesmí na pokoji zůstávat.

keyboard_arrow_downDenní režim

Pacientům chceme poskytnout co nejvíce pohodlí, proto je budíme až v 6:30 hodin. Aby mohla být zajištěna kvalitní péče, je nutné na odděleních dodržovat režim dne. Dodržujeme POLEDNÍ ( 12:00 - 13:00 ) a NOČNÍ ( od 22:00 ) klid. Chovejte se ohleduplně a nerušte se navzájem. Respektujte pokyny a upozornění ošetřovatelského personálu.

keyboard_arrow_downInformace pozůstalým

Informace o úmrtí

O úmrtí pacienta je ošetřujícím lékařem informována osoba blízká, která je uvedena ve zdravotnické dokumentaci při příjmu k hospitalizaci. Informace týkající se úmrtí pacienta podává ošetřující lékař, staniční sestra nebo službu konající zdravotní sestra příslušného oddělení LDN.

Osobní věci pacienta

Věci osobní potřeby (oblečení, hygienické potřeby apod.) si mohou pozůstalí převzít na příslušném oddělení LDN, kde byl zemřelý hospitalizován.

Převzetí věcí stvrzuje pozůstalý svým podpisem. Při předání uvede číslo občanského průkazu, telefonický kontakt a vazbu k zemřelému. Předání osobních věcí po zemřelém provede pověřená zdravotní sestra oddělení.

Pokud pozůstalí odmítnou převzít pozůstalost, stvrdí své rozhodnutí podpisem souhlasu likvidace.

Pozůstalost

Cennosti, šperky, osobní počítač, mobilní telefon, televize, platební karty nebo finanční hotovost nad 1000 Kč, klíče od bytu a rovněž starobní či invalidní důchod podléhají dědickému řízení.

Občanský průkaz a průkaz zdravotního pojištění, které zůstaly v době úmrtí v léčebně, jsou podatelnou LDN předány příslušným úřadům.

Pozůstalost je hlášena příslušnému okresnímu soudu a je uložena v depozitu LDN Opočno do doby vydání rozhodnutí o dědictví.

Pro pozdější vyzvednutí pozůstalosti budete potřebovat pravomocné rozhodnutí o dědictví a občanský průkaz.

Pozn.: Pokud účastník dědického řízení neodkladně potřebuje některou z věcí spadající do dědictví po zemřelém ( klíče od bytu z důvodu zajištění zvířat apod. ), je nutné obrátit se na příslušný okresní soud nebo na notáře, který dědictví vyřizuje. Neodkladné opatření zajišťuje kterýkoliv soud; s dokladem vydaným soudem je poté možné žádat o vydání věci.

Zařizování pohřbu

Pro potřeby osob zařizující pohřeb vydá oddělení, kde nemocný zemřel, List o prohlídce zemřelého.

Pohřební služba zařídí všechny potřebné náležitosti, vystaví vypravovateli pohřbu doklad o pohřbu a bude ho aktuálně informovat o dalších postupech.

Osobní doklady

Máte-li u sebe doklady zemřelého, odevzdejte je úřadům, které je vystavily.

Úmrtní list

Úmrtní list nevydává LDN Opočno, ale obecní úřad pověřený vedením matriky, v jehož obvodu osoba zemřela. Zde si ho může v úředních dnech vyzvednout pouze přímý příbuzný (manžel, manželka, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, sourozenci), nebo úmrtní list obdrží doporučeně poštou.

Úmrtní list vystaví úřad pověřený vedením matrik, v jehož obvodu osoba zemřela. Odbor správní – odd. matriky, hlásí úmrtí na evidenci obyvatel, zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení, dále ohlášení dědického řízení.

Pokud ohlašovatel pohřbu není přímým příbuzným, úmrtní list neobdrží.

upozornění

V nočních stolcích není povoleno uschovávat potraviny, které podléhají zkáze. V celé LDN platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, přechovávání zbraní a hořlabých nebo jinak nebezpečných látek. Pacient je povinen se v odůvodněných případech podrobit na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře vyšetření, zda je či není pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek.

Hospodaření LDN

Seznam souborů vypovídajících o využití rozpočtu LDN Opočno.

{{item.name}}
get_app

Kontakty

room Adresa

Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno,


Nádražní 521, 517 73 Opočno

Mapa
local_phone Telefon

Inspekční pokoj 1. poschodí

702 021 467file_copy

Inspekční pokoj 2. poschodí

702 021 468file_copy

Vrchní sestra

702 021 466file_copy

Lékař oddělení

601 090 604file_copy

Ředitel / Primář

702 242 329file_copy
alternate_emailE-Mail

info@ldnopocno.czfile_copy